Selecteer een pagina

Diensten

Diensten

Wat kan ik voor u betekenen?

U kunt mij voor diverse diensten inhuren. Op het moment dat er in een school veel gedoe is tussen diverse partijen, de onderwijskwaliteit niet in orde is, leerlingenaantallen hard teruglopen, er financiële en personele problemen zijn kunt u contact met mij opnemen. Graag ga ik in uw organisatie aan het werk om rust in de organisatie te creëren. Als er weer een heldere opdracht ligt, de financiële en personele kaders duidelijk zijn, de onderwijskwaliteit dik in orde is, er een meerjarenplanning is, een duidelijk gedragen visie en missie draag ik de organisatie graag over aan een schoolleider of een projectmanager.

Werkwijze

Ik werk altijd met een voorbereidingsfase en een implementatiefase. Uiteraard krijg ik altijd een opdracht mee, veelal ziet de situatie op de werkvloer er echter heel anders uit. Ik heb tijd nodig om in kaart te brengen wat moet gebeuren (gemiddeld twee maanden). Dit doe ik door met iedereen in gesprek te gaan en alle belangen aan elkaar te verbinden. Inspireren, verbinding, de juiste feiten op tafel krijgen, de juiste vragen stellen en mensen met elkaar in gesprek brengen zijn essentieel. Er komen altijd knelpunten aan het licht. Omwille van het beste onderwijs zal ik een keuze maken, uiteraard altijd in nauw overleg met de opdrachtgever en de werkvloer. Als de opdracht helder is, kan er geïmplementeerd worden. Hier is meestal wel een jaar voor nodig.

U kunt mij inhuren als:

Interim-mananager

Als een schoolleider uitgevallen is en er moet op korte termijn veel in de school gebeuren dan kunt u mij het beste als interimmer inzetten. Ik kan zonder al te veel overdracht in korte termijn de basis weer op orde krijgen.

Kwartiermaker

Als u iets geheel nieuws wilt opzetten (bijvoorbeeld een nieuwe school, een nieuwe koers, een sanering, een fusie, een nieuwe afdeling) dan kunt u mij inzetten om dit voor te bereiden. Samen met u als opdrachtgever kan ik het nieuwe vormgeven totdat het overgedragen kan worden aan een schoolleider/projectmanager. Ik voer heel graag opdrachten uit waarbij ik ingezet word als wegbereider/voorloper.

Adviseur

Als u advies nodig heeft in de organisatie voor bijvoorbeeld de onderwijskwaliteit, het aansturen van een team, verbetertrajecten, veranderingen in het curriculum kunt u mij als adviseur inzetten. Het kan bijzonder verhelderend zijn om iemand van buitenaf naar de organisatie te laten kijken. Meestal heb ik in korte tijd wel inzichtelijk wat in een organisatie nodig is om weer verder te kunnen.

Coaching van schoolleiders

Heel graag wil ik startende schoolleiders gaan coachen. Inmiddels heb ik veel ervaring als schoolleider. Nederland heeft leiders met lef nodig. Leiders die complex ingerichte systemen kunnen vereenvoudigen zodat op scholen het leren weer centraal komt te staan.
Welke vragen kun je in de school stellen om en je team in beweging te krijgen en tegelijkertijd je bestuurder/rector tevreden te houden. Welke kaders zijn er, welke vrijheid is er. Hoe kun je de dialoog inzetten omwille van goed onderwijs. Hoe betrek je iedereen bij het realiseren van de visie/missie van de school. Bij deze vragen ondersteun ik schoolleiders heel graag.
Afbeelding jongetje dat gaat springen in zwembad bij coaching

Docent op een schoolleidersopleiding

Graag zou ik mijn expertise delen op opleidingen voor schoolleiders. Enerzijds om mijn praktijkervaring te delen, anderzijds omdat ik lesgeef erg leuk vind. Ik werk vanuit diverse theorieën waar ik over kan lesgeven. De rode draad is op welke wijze je deze theorieën nuttig in kunt zetten in je organisatie.

Gert Biesta

Goed onderwijs door de domeinen kwalificatie, personificatie, socialisatie met elkaar in balans te brengen.

Brené Brown

Kwetsbaarheid en begrenzing in het leidinggeven en in teams

Benedictijns leiderschap

Dienend leiderschap, leidinggeven vanuit bezieling/regelmaat/ luisteren en gehoor geven.

Hannah Arendt

De school als plek tussen opvoeding en de samenleving, het is de taak van de leerkracht de wereld aan de leerlingen te laten verschijnen.

(Eigentijds) Vrijeschoolonderwijs

Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van de totaalontwikkeling van het kind. Hier is het gehele onderwijs op aangepast. Leren gebeurt niet alleen met het hoofd (wat weet ik), maar ook vanuit het hart (wie ben ik?) en de handen (wat kan ik). Welke eisen stelt de huidige samenleving aan het vrijeschoolonderwijs? Wat kan anders, wat juist niet. Lees ook mijn artikel over Waarden op west.

Werk met mij

6 + 11 =

06-52017927